Aanbevolen: Linkbuilding uitbesteden
 De Balans Na 1 Jaar Chatgpt: Meer Dan 100 Miljoen ...  thumbnail

De Balans Na 1 Jaar Chatgpt: Meer Dan 100 Miljoen ...

Published Jan 05, 24
7 min read


Maar het is zo’n ingewikkeld proces, dat dit niet te voorspellen of te simuleren is. En dus moeten we het in de praktijk testen. chatgpt nederlands login. We hebben materialen gekozen waarvan we weten dat een verantwoorde gebruiksduur van meer dan vijf jaar zeer aannemelijk is (chatgpt nederlands login).’ Langzaam De kernenergiesector is conservatief en verandering gaat langzaam

Men zette alles op alles om te voorkomen dat ergens iets fout gaat (chatgpt nederlands login). Maar het gevolg is ook dat lange tijd weinig in innovatie werd geïnvesteerd, zegt De Groot. De gesmoltenzoutreactor is ook een wat vreemde eend in de bijt. Het is het enige basisprincipe dat gebruikmaakt van een vloeistof om de splijtingsproducten in te vervoeren

Die zijn gewend aan vaste brandstoffen in kernreactoren - chatgpt nederlands login. De veiligheidseisen zullen even streng zijn, maar omdat de techniek anders is, moet de uitwerking ervan in het kader van vergunningen worden aangepast. Groeifase De startup zit nu in een fase van snelle groei, vertelt Pool. Het bedrijf heeft in korte tijd negen mensen aangenomen

Er waren meer dan honderd sollicitaties. ‘Blijkbaar zijn we aantrekkelijk’, zegt De Groot. De aangenomen technici komen uit binnen- en buitenland en zijn gespecialiseerd in kernfysica, thermodynamica, vloeistofdynamica, chemie en engineering. ‘Het technische team is bijna compleet, maar we zoeken nog een paar echt ervaren ingenieurs die de stap naar realisatie willen vormgeven.’ Een gezapige negen-tot-vijfbaan zullen zij niet aantreffen, want Thorizon is een startup en de doelen zijn ambitieus.

‘Bij een startup gaan dingen soms niet zoals verwacht en wat ongestructureerd. Maar wij werken natuurlijk wel met kernenergie. chatgpt nederlands login. In de nucleaire sector zijn de eisen juist heel streng en wordt van iedereen verwacht planmatig en gestructureerd te werk te gaan. We gaan ervan uit dat onze mensen met die tegenstrijdigheid uit de voeten kunnen.’ De werkcultuur van Thorizon is zo open mogelijk

Chatgpt & Ai In Het Onderwijs

De Groot: ‘Iedereen moet echt op elk moment alles kunnen zeggen - chatgpt nederlands login. Het ontwikkelen van een nieuwe kernreactor is een multidisciplinaire onderneming, en dat geldt helemaal voor een gesmoltenzoutreactor. Als iedereen te lang enkel aan zijn eigen onderdeel blijft werken, zouden problemen te lang onder de radar kunnen blijven. The devil is in the detail, zeker bij nucleaire technologie

Waar hij komt te staan, hangt natuurlijk af van de gemeente die er een vergunning voor wil afgeven. chatgpt nederlands login. Maar wat in het algemeen interessante locaties zijn, zijn plekken vlakbij industrie die de hoge temperatuurwarmte kan benutten. ‘Warmte van 500-600 graden Celsius wordt momenteel alleen opgewekt met fossiele brandstoffen’, zegt Lucas Pool

De eigenaar van een toekomstige kerncentrale op basis van het Thorizonontwerp kan trouwens kiezen tussen het benutten van de warmte of van de elektriciteit, of een mix ervan. De reactor levert warmte in de vorm van stoom van 550 graden Celsius. chatgpt nederlands login. Die is direct te benutten of kan worden ingezet om de turbines in generatoren mee aan te drijvenThorizon heeft berekend dat zijn kernreactor 30 tot 40 procent van het toegevoegde langlevende kernafval omzet in kortlevend afval en energie. Dat percentage kan op termijn nog verder omhoog, zegt het bedrijf, maar dat zal nog wel de nodige technische uitdagingen met zich meebrengen. Een manier is bijvoorbeeld door de neutronen die bij de kernsplijtingen worden gevormd, minder af te remmen.

‘Maar dat heeft dus ook gevolgen voor de materialen in de reactor - chatgpt nederlands login. Deze richting verkennen we ook, maar voor nu zien we nog te grote risico’s, wat onze belangrijkste doelstelling in de weg staat: zo snel mogelijk realiseren van een werkende reactor.’De reactor van Thorizon belooft op termijn een deel van het langlevende afval van conventionele kerncentrales op te kunnen ruimen

Chatgpt Nederlands - Chat Gpt Online Zonder Registratie

Maak op de komende pagina’s kennis met de drie finalisten. En vergeet vervolgens niet om uw stem uit te brengen op uw persoonlijke favoriet. Want behalve een vakjuryprijs is er ook een publieksprijs. Stemmen kan op kivi. nl. KIVI Engineering Student Team Award Voor het tweede jaar op rij wordt er ook een prijs toegekend aan het beste studententeam op het gebied van techniek.

Met de Prins Friso Ingenieursprijs wil het Koninklijk Instituut van Ingenieurs excellente ingenieurs en hun werk zichtbaar maken. De winnaar mag zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen. chatgpt nederlands login. De prijs is vernoemd naar de in 2013 overleden prins Friso, een broer van koning Willem-Alexander, ingenieur lucht- en ruimtevaarttechniek en lid van KIVI

Daarbij gaat het niet alleen om de analytische en logische, maar ook om de emotionele en psychologische kant van de zaak. ‘De impact van het ingenieurswerk is belangrijk voor mensen en hun omgeving en onze ge­ voelens zijn verbonden met wat wij maken en doen (chatgpt nederlands login).’ Ingenieurs zijn gewend rationeel na te denken, merkt Lutchmiah op

De covid en lockdowns hebben in dat op­ zicht veel van mensen gevergd.’ In Nederland gebruikt de overheid de rioolsurveil­ lance nu om het coronavirus nog enigszins in de gaten te houden. Lutchmiah vindt het belangrijk dat dit ook in andere landen goed gebeurt. De meerderheid van de wereldbevolking is niet aangesloten op een centrale afvalwaterzuivering, vertelt ze.

We móéten op de hoogte zijn. Ja, ik ben echt een pleitbe­ zorger van afvalwatersurveillance. chatgpt nederlands login.’ (Mt, V)“De impact van ingenieurswerk kan groot zijn voor mensen en hun omgeving’’t, Afvalwater is een goudmijn. Dat is het uitgangspunt van afvalwaterdeskundige Kerusha Lutchmiah, project­ manager bij Royal Haskoning, DHV. Niet alleen kan er waardevol materiaal uit worden geoogst waarna er schoon water overblijft, maar het bevat tevens een schat aan gegevens

Chatgpt - Magazineshop

‘Laatst dacht ik nog: dit móét wel ontworpen zijn door een man zonder haar (chatgpt nederlands login).’ Techniek: het best bewaarde geheim van Groningen! Met die slagzin startte Jacquelien Scherpen, hoogleraar systeem- en regeltechniek, ruim zes jaar geleden het Groningen Engineering Center waarin het technologische onderzoek en onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen samenkomt

En van Scherpen zelf, natuurlijk (chatgpt nederlands login). Zij werkt met haar team aan systemen die zich aanpassen aan de omstandigheden, op grond van data, metingen en wensen van gebruikers. Dat varieert van samenwerkende robots tot elektriciteitsnetwerken die zelfstandig bepalen waar de stroom wanneer naar toe moet. Scherpens team ontwikkelt de algoritmen waarmee deze systemen autonome beslissingen nemen, zoals het bijstellen van de thermostaat of zelfs het aanzetten van de wasmachine

Diversiteit Scherpen draagt het belang van techniek actief uit. Ze vertelt als gastspreker op scholen hoe leuk het is in de techniek te werken en is betrokken bij de topsector High Tech Systems and Materials en het landelijke techniekdecanenoverleg over de human capital agenda (chatgpt nederlands login). ‘We hebben een enorm tekort aan ingenieurs en steeds minder scholieren kiezen exact

‘Maar een divers team is belangrijk - chatgpt nederlands login. Laatst stond ik nog onder een hoog opgehangen regendouche in een hotel, en dacht: Dit móét wel zijn ontworpen door een man zonder haar!’ Scherpen denkt dat je meer meiden aanspreekt door te laten zien dat technologie, in samenspel met andere disciplines, bijdraagt aan oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd

Scherpen: ‘Ingenieurs zijn onontbeerlijk om maatschappelijke thema’s op te lossen. Dat realiseren veel mensen zich niet.’ (Mt, V)22DE INGENIEUR • FEBRUARI 2023foto : kees van de veen, Programmeren met kennis van zaken Simone de Rijke is adviseur kunstwerken en teamleider para­ metrisch ontwerp bij ingenieurs­ en adviesbureau Antea Group. Ze ziet het als haar missie om de eigen organisatie en de branche klaar te stomen voor een gedigitaliseerde wereld waarin kwaliteit, constructieve veiligheid en altijd de mens centraal staan.

Chatgpt En Andere General Purpose Ai: Kans Of Bedreiging?‘De samenleving staat voor grote uitdagingen. Tegelijk hebben wij een tekort aan vaklui en heerst er grondstoffenschaarste. Digitalisering kan deel uitmaken van een oplossing’, stelt De Rijke. chatgpt nederlands login. Bij het ontwikkelen van nieuwe, digitale tools blijven de ingenieur en zijn vakkennis onmisbaar, benadrukt De Rijke. Met die boodschap weet ze steeds meer vak­ genoten met koudwatervrees voor digitalisering te win­ nen voor haar verhaal

Per toerit zijn vaak honderden funderingspalen nodig. Maar in hoeverre zijn weinig diepgefundeerde palen beter dan meerdere slanke en ondiep gefundeerde? En wat is de beste configuratie? Het is onbegonnen werk om alle varianten door te re­ kenen. Simone de Rijke laat een deel van het proces door de computer uitvoeren.

‘Genetisch ontwerpen’, noemt De Rijke de jongste methode, waarin kunstmatige intelligentie een sleu­ telrol speelt. De software slaat op basis van een aantal parameters aan het rekenen, waarbij die steeds nieuwe combinaties maakt van de ontwerpen met de hoogste prestatiescore (chatgpt nederlands login). Tienduizenden berekeningen verder, of­ wel een nachtje slapen voor het team, levert deze me­ thode een ontwerp op met bijvoorbeeld een lagere CO2­ uitstoot, minder materiaalgebruik en lagere kosten

Latest Posts

Chatgpt - Magazineshop

Published Jan 07, 24
7 min read